Motspels-konvention: Benjamins markering

 

Ursprung: Albert Benjamin

 

Syfte: Att visa sin längd i en specifik färg när spelföraren drar ut trumfen

Beskrivning

 

Länkar:  
Version & datum: 1 – 2002-03-04
Beskrivet av: Anders Wirgren