Motspels-konvention: Andra fjärde genom spelföraren

 

Ursprung: Carrot-gruppen började använda metoden under 80-talet.

 

Syfte: När man vänder genom spelföraren, är det ofta tekniskt rätt att välja ett litet högre kort om man hoppas sätta något på mellanhand (t.ex. tian från D-10-x när bordet har två hackor – rätt om partnern har K-9-7-x eller E-kn-x-x).

Beskrivning

 

Länkar: Rusinow, Schneider-utspel
Version & datum: 1 – 2002-03-04
Beskrivet av: Anders Wirgren