Motspels-konvention: Kryptiska markeringar

 

Ursprung: Peter Winkler

 

Syfte: Alla markeringar har för- och nackdelar. Att hjälpa partnern i försvarsspelet är oftast viktigt, men ibland är det spelföraren som drar mest nytta av den. Den ideala markeringstypen borde därför vara en som bara partnern kan tolka. Men alla konventioner och överenskommelser med partnern måste deklareras, varför det inte verkar finnas någon lösning på dilemmat, såvida inte…