System: MS Defensiv

 

Ursprung: MS är namnet på vad som kan sägas vara det svenska standardsystemet. Det presenterades första gången i slutet av 1970-talet av Mats Nilsland, som också är den som givit systemet dess namn. Det finns beskrivet i fyra böcker, av vilka del I utgivits av Svenska Bridgeförlaget, medan övriga delar publicerats av Scania Bridgekonsult. Del II handlar om mothandsbudgivning.

 

Skapat datum: ca 1975

 

Beskrivning

Modern Standard är inte enbart ett system för budgivningen efter det att den egna sidan öppnat budgivningen. När motståndrna öppnar finns dessa försvarsbud att ta till:

 

  • Enkla inkliv
  • Hoppande inkliv
  • 1 sang
  • Upplysningsdubblingar
  • Tvåfärgsvisande bud

 

Enkla inkliv

Det enkla inklivet sågs en gång i tiden som ett svagt bud: en vink till partnern om att den här färgen var bra att spela ut. I dag är den allmänna uppfattningen att det enkla inklivet i första hand används för att sikta mot ett eget kontrakt. Styrkan ligger ungefär på 10-16 hp, men med bra fördelning, eller en mycket bra färg, kan man tumma litet på styrkan – i alla för ett 1-lägesinkliv. Normalt har inklivaren minst fem kort i sin färg, men om styrkan är OK är det acceptabelt att kliva in på 1-läget även med en mycket stark fyrkortsfärg. På 2-läget skall man helst ha en 6-kortsfärg, men en bra 5-kortsfärg är också OK.

 

Hoppande inkliv

De hoppande inkliven är spärrbud och skall behandlas som motsvarande öppningsbud. (1©) – 2ª är alltså en svag två-öppning i spader, och (1§) – 3© är som om man öppnat med 3©. Zonerna har här en stor betydelse för hur högt man vågar spärra.

 

1 sang

Visar samma styrka som en sang-öppning, d.v.s. 15-17 hp och balanserad fördelning. Dessutom skall man ha ett bra håll i öppningsfärgen, allra helst minst dubbelhåll. Med en hand som duger för 1 sang, men med ett håll som inte lämpar sig för sang, typ ess småtredje (eller inget håll alls), är det bättre att upplysningsdubbla och hoppas att partnern kan bli spelförare i ett eventuellt sangkontrakt.

 

Upplysningsdubbelt

Efter 1 i färg är dubbelt en s.k. upplysningsdubbling, som lovar en av två olika handtyper:

 

a)       minst öppningsstyrka och tre eller fler kort i alla objudna färger. Lämpliga fördelningar är (4432) och (4441). (4333) och (5332) kan accepteras om man har sin huvudsakliga styrka utanför öppningsfärgen; och (5440) eller (5431) är också bra, men då skall han helst inte ha fem kort i en högfärg om styrkan är minimal.

b)       17/18+ hp oavsett fördelning – dock är det oftast bättre att inleda med ett tvåfärgsvisande bud (se nedan) om man har 5-5-fördelning

 

Tvåfärgsvisande bud

Med detta menar vi minst 5-5-fördelning. Efter 1 i färg finns dessa möjligheter:

 

a)       2NT för att visa de två lägsta objudna färgerna – det betyder lågfärgerna efter 1§/¨, hjärter och den objudna lågfärgen efter 1©/ª,

b)       4NT för att visa minst 6-5 eller 5-6 i de två lägsta färgerna och mycket bra spelstyrka

c)       överbud i öppningsfärgen med den högsta objudna färgen och en till – det betyder spader plus en lägre färg efter alla öppningsbud utom 1 spader, då överbudet visar hjärter plus en lågfärg