Motspelskonvention: Lavinthal-sak

Beskrivning

När man skall saka första gången försöker man saka från en ointressant färg (under förutsättning att man har råd med det) och gör samtidigt en Lavinthal-signal för vilken av de två övriga färgerna man är stark i. Säg att spelföraren tar hem sina hjärterstick och en av försvararna sakar en låg ruter. Det är då en signal för den lägsta av de andra färgerna (i det här fallet klöver), medan en hög ruter signalerar för spader, den högsta kvarvarande färgen. Vill man i stället signalera för ruter (hjärter är fortfarande spelat) kan man antingen saka en hög spader eller en låg klöver.

Variationer: En alternativ metod är den konvention som på engelska heter Revolving Discards (roterande sak). I den tänks färgerna hänga ihop så att spader är precis under klöver (eller klöver precis över spader). Om spelföraren då tar för en hjärter, kan du signalera för klöver med en hög spader (närmast ”högre” färg, d.v.s. klöver) eller med en låg ruter (närmast lägre färg).