Motspels-konvention: Vinjes trumfsignal

 

Ursprung: Helge Vinje

 

Syfte: Att berätta något om handens fördelning när trumfen spelas.

Beskrivning

 

Länkar:  
Version & datum: 1 – 2002-03-04
Beskrivet av: Anders Wirgren