Motspels-konvention: Treldes färgvals-signal

 

Ursprung: Johan Trelde

 

Syfte: Att hjälpa partnern att skifta till rätt färg

Beskrivning
Variationer: Det är fullt möjligt att göra omvänt och låta jämna honnörer signalera för den lägsta färgen – kanske lättare att komma ihåg för oss svenskar om man betänker att det finns ’ä’ i både ’jämnt’ och ’lägst’.

 

Version & datum: 1 – 2002-03-04
Beskrivet av: Anders Wirgren