Motspels-konvention: Treldes regel för honnör-vändor

 

Ursprung: John Trelde

 

Syfte: När man inne i spelet vänder med en honnör kan man ibland av tekniska skäl spela på ett annat sätt än om man spelat ut färgen i första stick (då man inte vet hur träkarlen ser ut). Därför kan viss oklarhet uppstå ifall en knekt förnekar högre honnör eller kan vara från t.ex. K-kn-10-x.